PROFESJONALNA OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW

NASZE SPECJALIZACJE

zakładanie i rejestracja spółek

Pomoc w wyborze optymalnej formy prawnej, sporządzenie umów spółek, rejestracja w KRS, US, GUS. Przekształcanie i łączenie spółek.

kompleksowa obsługa prawna firm

Opracowywanie i opiniowanie dokumentów wewnętrznych spółki oraz wszelkich dokumentów związanych z prowadzoną działalnością, zmiany właścicielskie, podwyższenie i obniżenie kapitału.

prawo własności intelektualnej

Doradztwo w obszarze ochrony dóbr osobistych i praw autorskich oraz obrotu takimi prawami. Sporządzanie i analiza umów dotyczących przeniesienia praw autorskich oraz licencji.

sporządzanie i opiniowanie umów

Sporządzanie i analiza umów ze wskazaniem potencjalnych zagrożeń i propozycjami korzystnych zapisów. Udział w negocjacjach z kontrahentem.

sprawy sądowe

Rozwiązywanie sporów. Reprezentacja w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji w sprawach cywilnych.

windykacja należności

Odzyskiwanie zaległych należności. Sporządzanie wezwań do zapłaty, pozwów o zapłatę i innych pism przedsądowych i procesowych.

ochrona konkurencji

Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć, spraw z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji oraz przeciwdziałaniu naruszeniom zasad konkurencji.

prawo pracy

Sporządzanie umów o pracę, regulaminów wynagradzania i pracy oraz innych dokumentów. Reprezentacja w postępowaniach przed sądem pracy.

obsługa transakcji handlowych i inwestycji

Kompleksowe wsparcie w negocjacjach i przygotowaniu dokumentów.

Magdalena Pietkiewicz – radca prawny w Warszawie

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (stosunki międzynarodowe).

Specjalizuje się w prawie handlowym, cywilnym, własności intelektualnej oraz ochrony konkurencji. Posiada doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi spółek, w szczególności z branży marketingu i reklamy oraz usług internetowych.